Szanowni Państwo,

W imieniu Komitetu Naukowego mam zaszczyt i przyjemność zaprosić Państwa do uczestnictwa w V Konferencji Edukacyjnej Czasopisma „Onkologia w Praktyce Klinicznej” zatytułowanej „Innowacje i kontrowersje w onkologii 2010”, która odbędzie się 12–13 marca 2010 roku w Krakowie.

W tym roku Konferencja odbywa się już po raz piąty, a poświęcona będzie z jednej strony innowacyjnym rozwiązaniom w terapii nowotworów, z drugiej zaś kontrowersjom gromadzącym się wokół niektórych zagadnień klinicznych. Zderzenie tematów oraz odmiennych poglądów ma szansę być ważnym i ciekawym wydarzeniem wiosny 2010 roku. Swój udział w Konferencji zapowiedzieli znakomici przedstawiciele onkologii polskiej.

Mam nadzieję, że podobnie jak w latach ubiegłych, Konferencja „Onkologia w Praktyce Klinicznej” stanie się okazją do wymiany poglądów, pogłębienia wiedzy oraz przyczyni się do poprawy opieki zdrowotnej nad pacjentami.

Liczę na przyjęcie zaproszenia i Państwa aktywny udział w Konferencji.

dr hab. n. med. Krzysztof Krzemieniecki
Przewodniczący Komitetu Naukowego